AKTUALNOŚCI

2023-10-04 | Informacja z wyboru oferty na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu.
2023-09-22 | W związku z pytaniem jednego z oferentów, które dotyczy zapytania ofertowego na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu, w szczególności pozycji kosztorysowej nr 9 "Montaż systemu nawadniania (rainbird/hunter), z automatycznym sterownikiem i czujnikiem opadów" w "Załącznik nr 4 - Przedmiar robót", poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje.

W ramach realizacji zamówienia wykonawca musi samodzielnie przygotować projekt sprawnego systemu nawodnienia. W czasie obowiązkowej wizji lokalnej wskazane jest zapoznanie się z wydajnością, przekrojem i ciśnieniem wody w przyłączu oraz jego umiejscowieniem w terenie.

Powierzchnia nawadnianej łąki antysmogowej: 994 m2

Powierzchnia nawadnianych rabat: 1 654 m2

Drzewa powinny być nawadniane w sposób, który zagwarantuje ich przeżycie min. 12 miesięcy.
2023-09-20 | Z przyczyn niezależnych nastąpiła nieznaczna modyfikacja projektu parku kieszonkowego. W związku z tym zamieszczamy zmodyfikowany projekt jako „Załącznik nr 5 - Projekt parku” do „Zapytania ofertowego na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu”. Termin składania ofert zostaje wydłużony do 29.09.2023 do godz. 15.00.
2023-09-15 | W związku w błędem pisarskim w "Załączniku nr 4 - Przedmiar robót" do "Zapytania ofertowego na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu", zostaje zamieszczony prawidłowy plik "Załączniku nr 4 - Przedmiar robót" oraz wydłużony termin składania ofert do 22.09.2023 do godz. 15.00.
2023-09-06 | Zapytanie ofertowe na utworzenie parku kieszonkowego z wykorzystaniem przyrody ruderalnej, na nieużytkach przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu.

Załączniki do pobrania:
2023-07-14 | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2022 rok - FUNDACJA MIŁOSIERDZIE.
2022-10-14 | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2021 rok - FUNDACJA MIŁOSIERDZIE.
2021-10-03 | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2020 rok - FUNDACJA MIŁOSIERDZIE.
2021-06-10 | Zapytanie ofertowe dot. budowy magazynu żywności i płodów rolnych wraz z wyposażeniem oraz dociepleniem istniejącego budynku w miejscowości Wierzenica.

Poniżej załączniki do pobrania:
2020-10-14 | Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2019 rok - FUNDACJA MIŁOSIERDZIE.


MISJA

Misją Krańcowej 10 jest niesienie czynnej pomocy osobom społecznie wykluczonym, ubogim

Zasadą, która porządkuje naszą pracę jest przekonanie, że człowiek może pokonać każdy swój problem przy pomocy Pana Boga i drugiego człowieka.
W ramach naszej pracy staramy się udzielać profesjonalnego wsparcia działając na rzecz odbudowy tożsamości i godności osobistej osób bezdomnych, realizowanych na kanwie chrześcijańskich wartości oraz regulaminu placówki.


DLA KOGO DZIAŁAMY

Naszymi podopiecznymi
są osoby
wykluczone społecznie

niezaradne życiowo, długotrwale bezrobotne, ubogie,
chore i niepełnosprawne; kobiety i mężczyźni
(powyżej 18-tego roku życia)


MIEJSCE POMOCY

Schronisko -
pomoc całoroczna

Placówka funkcjonując w systemie całorocznym/całodobowym, zapewnia schronienie bezdomnym mężczyznom, w pokojach 3/4/5 osobowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, możliwość utrzymania higieny osobistej poprzez dostęp do łazienek z ciepłą wodą, natryskami, umywalkami i toaletami, możliwość prania i suszenia odzieży oraz całodzienne wyżywienie w postaci trzech posiłków (śniadanie, obiad i kolację). Ponadto zapewnia pomoc specjalistycznej kadry: pracownika socjalnego, opiekunów, asystenta osoby bezdomnej, psychologa, prawnika i specjalisty ds. uzależnień. W obiekcie zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji, a także do pomieszczenia kuchennego z możliwością samodzielnego przygotowania napojów i posiłków.

Ogrzewalnia -
pomoc o charakterze interwencyjnym
świadczona w trybie nocnym

Działalność ogrzewalni dotyczy przede wszystkim zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych samodzielnych osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, takich jak: zapewnienie schronienia w ciągu nocy w okresie jesienno- wiosenno-zimowym (styczeń-maj, październik-grudzień), w ciepłym i bezpiecznym miejscu, możliwości skorzystania z łaźni, odwszawienia, przebrania się w czystą odzież, skorzystania z posiłku i ciepłego napoju, skorzystania z poradnictwa terapeuty ds. uzależnień oraz pracownika socjalnego. W placówce zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji.
Pobyt w ogrzewalni jest bezpłatny i nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Wszystkie chętne osoby zapraszamy codziennie od godziny 19.00 do 7.00. O wejściu do ogrzewalni decyduje kolejność zgłoszenia się, ewentualny stan nietrzeźwości maksymalnie do 1 promila w wydychanym powietrzu, brak przejawów zachowań agresywnych oraz podpisanie zgody na stosowanie się do zasad regulaminu placówki. Placówka jest przystosowana do zapewnienia pomocy jednocześnie 47 osobom.

Łaźnia i świetlica -
pomoc o charakterze interwencyjnym
świadczona w trybie dziennym

Działalność łaźni/świetlicy dziennego pobytu dotyczy przede wszystkim zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych samodzielnych osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, takich jak: zapewnienie schronienia w ciągu dnia w ciągu całego roku, w ciepłym i bezpiecznym miejscu, możliwości skorzystania z łaźni, odwszawienia, przebrania się w czystą odzież, skorzystania z posiłku i ciepłego napoju, uzyskania pomocy pielęgniarskiej oraz skorzystania z poradnictwa terapeuty ds. uzależnień oraz pracownika socjalnego. W placówce zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji.
Pobyt w łaźni/świetlicy dziennego pobytu jest bezpłatny i nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Wszystkie chętne osoby zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 16.00. O wejściu do placówki decyduje kolejność zgłoszenia się, ewentualny stan nietrzeźwości maksymalnie do 1 promila w wydychanym powietrzu, brak przejawów zachowań agresywnych oraz podpisanie zgody na stosowanie się do zasad regulaminu. Placówka może jednoczenie zapewnić pomoc 30 osobom.

Schronisko
Ogrzewalnia
Łaźnia

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Z BEZDOMNOŚCI można wyjść!
Jesteśmy punktem startu.


do wyboru

Informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Fundacja „Miłosierdzie”, ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań,tel. 61 879-28-98, sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl

Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: cezary.sadowski@rodo.pl.


JAK DOJECHAĆ


Adres: ul. Krańcowa 10, w Poznaniu.


Dojazd:
• z Ronda Śródka autobusem 173, 185, 342. Z przystanku przy ul. Gdyńskiej lub Gnieźnieńskiej należy skręcić w ul. Krańcową i przejść przez tory kolejowe (placówka mieści się w pierwszym budynku po Waszej prawej stronie) lub
• tramwajem nr 6, 8 dojechać na ul. Warszawską i dojść na ul. Krańcową (należy minąć wieżowce i iść w stronę przejazdu kolejowego Poznań-Wschód, - ostatni dom (ogromna biała willa) przed samym przejazdem kolejowym, za przedsiębiorstwem REMONDIS).KONTAKT


Schronisko pn. Dom Charytatywny „Przystań”
ul. Krańcowa 10, 61-022 Poznań
Kierownik – Anna Michalak
tel. 668 162 697
e-mail: michalak@fundacjamilosierdzie.pl

pracownik socjalny – Daria Martynowicz
tel. 509 692 494
e-mail: martynowicz@caritaspoznan.pl
Ogrzewalnia im. Św. Jana Bożego
Łaźnia/Świetlica dziennego pobytu
ul. Krańcowa 10, 61-022 Poznań
Kierownik – Grzegorz Galbierczyk
tel. 511 531 908
e-mail: galbierczyk@caritaspoznan.pl
Fundacja „Miłosierdzie”
ul. Rynek Wildecki 4a
61-546 Poznań
mBank 44 1140 2004 0000 3902 7823 4318