MISJA

Misją Krańcowej 10 jest niesienie czynnej pomocy osobom społecznie wykluczonym, ubogim

Zasadą, która porządkuje naszą pracę jest przekonanie, że człowiek może pokonać każdy swój problem przy pomocy Pana Boga i drugiego człowieka.
W ramach naszej pracy staramy się udzielać profesjonalnego wsparcia działając na rzecz odbudowy tożsamości i godności osobistej osób bezdomnych, realizowanych na kanwie chrześcijańskich wartości oraz regulaminu placówki.


DLA KOGO DZIAŁAMY

Naszymi podopiecznymi
są osoby
wykluczone społecznie

niezaradne życiowo, długotrwale bezrobotne, ubogie,
chore i niepełnosprawne; kobiety i mężczyźni
(powyżej 18-tego roku życia)


MIEJSCE POMOCY

Schronisko -
pomoc całoroczna

Placówka funkcjonując w systemie całorocznym/całodobowym, zapewnia schronienie bezdomnym mężczyznom, w pokojach 3/4/5 osobowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, możliwość utrzymania higieny osobistej poprzez dostęp do łazienek z ciepłą wodą, natryskami, umywalkami i toaletami, możliwość prania i suszenia odzieży oraz całodzienne wyżywienie w postaci trzech posiłków (śniadanie, obiad i kolację). Ponadto zapewnia pomoc specjalistycznej kadry: pracownika socjalnego, opiekunów, asystenta osoby bezdomnej, psychologa, prawnika i specjalisty ds. uzależnień. W obiekcie zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji, a także do pomieszczenia kuchennego z możliwością samodzielnego przygotowania napojów i posiłków.

Ogrzewalnia -
pomoc o charakterze interwencyjnym
świadczona w trybie nocnym

Działalność ogrzewalni dotyczy przede wszystkim zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych samodzielnych osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, takich jak: zapewnienie schronienia w ciągu nocy w okresie jesienno- wiosenno-zimowym (styczeń-maj, październik-grudzień), w ciepłym i bezpiecznym miejscu, możliwości skorzystania z łaźni, odwszawienia, przebrania się w czystą odzież, skorzystania z posiłku i ciepłego napoju, skorzystania z poradnictwa terapeuty ds. uzależnień oraz pracownika socjalnego. W placówce zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji.
Pobyt w ogrzewalni jest bezpłatny i nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Wszystkie chętne osoby zapraszamy codziennie od godziny 19.00 do 7.00. O wejściu do ogrzewalni decyduje kolejność zgłoszenia się, ewentualny stan nietrzeźwości maksymalnie do 1 promila w wydychanym powietrzu, brak przejawów zachowań agresywnych oraz podpisanie zgody na stosowanie się do zasad regulaminu placówki. Placówka jest przystosowana do zapewnienia pomocy jednocześnie 47 osobom.

Łaźnia i świetlica -
pomoc o charakterze interwencyjnym
świadczona w trybie dziennym

Działalność łaźni/świetlicy dziennego pobytu dotyczy przede wszystkim zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych samodzielnych osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, takich jak: zapewnienie schronienia w ciągu dnia w ciągu całego roku, w ciepłym i bezpiecznym miejscu, możliwości skorzystania z łaźni, odwszawienia, przebrania się w czystą odzież, skorzystania z posiłku i ciepłego napoju, uzyskania pomocy pielęgniarskiej oraz skorzystania z poradnictwa terapeuty ds. uzależnień oraz pracownika socjalnego. W placówce zapewniony jest dostęp do Internetu, codziennej prasy i telewizji.
Pobyt w łaźni/świetlicy dziennego pobytu jest bezpłatny i nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Wszystkie chętne osoby zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 16.00. O wejściu do placówki decyduje kolejność zgłoszenia się, ewentualny stan nietrzeźwości maksymalnie do 1 promila w wydychanym powietrzu, brak przejawów zachowań agresywnych oraz podpisanie zgody na stosowanie się do zasad regulaminu. Placówka może jednoczenie zapewnić pomoc 30 osobom.

Schronisko
Ogrzewalnia
Łaźnia

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Z BEZDOMNOŚCI można wyjść!
Jesteśmy punktem startu.


do wyboru

Informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Fundacja „Miłosierdzie”, ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań,tel. 61 879-28-98, sekretariat@fundacjamilosierdzie.pl

Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: cezary.sadowski@rodo.pl.


JAK DOJECHAĆ


Adres: ul. Krańcowa 10, w Poznaniu.


Dojazd:
• z Ronda Śródka autobusem 173, 185, 342. Z przystanku przy ul. Gdyńskiej lub Gnieźnieńskiej należy skręcić w ul. Krańcową i przejść przez tory kolejowe (placówka mieści się w pierwszym budynku po Waszej prawej stronie) lub
• tramwajem nr 6, 8 dojechać na ul. Warszawską i dojść na ul. Krańcową (należy minąć wieżowce i iść w stronę przejazdu kolejowego Poznań-Wschód, - ostatni dom (ogromna biała willa) przed samym przejazdem kolejowym, za przedsiębiorstwem REMONDIS).KONTAKT


Schronisko pn. Dom Charytatywny „Przystań”
ul. Krańcowa 10, 61-022 Poznań
Kierownik – Anna Michalak
tel. 668 162 697
e-mail: michalak@fundacjamilosierdzie.pl

pracownik socjalny – Daria Martynowicz
tel. 509 692 494
e-mail: martynowicz@caritaspoznan.pl
Ogrzewalnia im. Św. Jana Bożego
Łaźnia/Świetlica dziennego pobytu
ul. Krańcowa 10, 61-022 Poznań
Kierownik – Grzegorz Galbierczyk
tel. 511 531 908
e-mail: galbierczyk@caritaspoznan.pl
Fundacja „Miłosierdzie”
ul. Rynek Wildecki 4a
61-546 Poznań
mBank 44 1140 2004 0000 3902 7823 4318